·        آب شناسي (هيدرولوژي)

 

مكانهايي كه در اينجا معرفي شده اند زمينه علمي مناسبي را در باره آب شناسي در اختيار شما فرار مي دهند ،  همچنين پيوندهايي با ساير صفحات وب برقرار مي كنند .

 

www.terrassa.pnl.gov:2080/eesc/resourcelist/hydrology.html

www.ga.usgs.gov/edu/

 

·        حفاظت از آب

 

در اين مكان وب اطلاعاتي در باره حفاظت از آاب و خاك ، آب هاي زير زميني ،  تحقيقات اب و خاك در دسترس مي باشد .

 

www.swcs.org

www. Ngwa. Org

Www. Niwa.cn. nz

 

 

·        فرهنگ اصطلاحات مربوط به آب

 

اين صفحه توسط بخش برنامه ريزي امور اب نوادا ي آمريكا تهيه گرديده است .

 

 www.state.nv.us/cnr/ndwp/dict-1

 

 

 

·        آتش فشان شناسي

 

اين مكانهاي وب توصيف هاي جامعي در باره چندين آتش فشان مهم را ارائه مي كند ، همچنين شامل تصاوير زيبا و مواد اموزشي مربوطه مي باشد .

 

www.vulcan.wr.usgs.gov/home.html

www.geo.mut.edu/volcanoes/

www. Volcano.si.edu/gvp/

 

 

 

·        دايناسورها

 

تقريبا 225 ميليون سال قبل تكامل يافته و در حدود 65 ميليون سال قبل منقرض

شده اند . در مكانهاي وب زير اطلاعات زيقيمتي از تكامل دايناسورها تا انقراض آنها همراه با تصاوير زيبايي وجود دارد .

www. Paleo.gly.birs.ac.uk/dinobase/dinopage.html

www. Dinosaurian.com

www.ucmp.bberkeley.edu/diapsids/dinolinks.html

 

 

 

·        زمين شناسي ساختاري

 

علم مطالعه انحرافات صخره اي و پيكره بنديهاي زمين شناختي ناشي از انحراف مذكور شامل : كوهها ،دره هاي ژرف، و مانند آنها مي باشد .براي مطالعه مباحث فوق وبهاي زير پيشنهاد مي گردد.

 

www. Geology.ou.edu/~ksmart/structure-webpage/

www. Rwth-aachen.de/ged/ww/others/structural.html

 

 

·        غار مجازي

 

هرگاه مي خواهيد اطلاعات و تصاويري ازانواع تشكيلات غاري مسحور كننده را نظاره كنيد به اين مكان وب مراجعه نماييد .

 

www.goodearthgraphics.com/virtcave.html

 

 

·        يخ شناسي

 

دانش مطالعه يخچال هاي طبيعي و زمين ساختمان يخچالي است . اين مكانهاي وب هر نوع اطلاعات مورد نياز شمارا در اين زمينه فراهم مي نمايد .

 

www. Nsidc.Colorado.edu/nsidc

www. Nsidc.Colorado.edu/noaa/glacier-inventory

 

 

·        فسيل ( سنگواره ها )

 

يك كاتالوگ از سنگواره هاي مربوط به انسان كه در چين ، توسط يك متخصص انسان شناس به نام دنيس اتلر يافت شده است .

www.cruzio.com/~cscp/index.html

 

 

·        لرزه شناسي

اين مكان به شرح مقاله اي  نوشته ب. توكلي و م. غفوري آشتياني از موسسه مهندسي زلزله و زلزله شناسي ايران مي پردازد .

 

www. Seismo.ethz.ch/gshap/iran/report.html

 

 

·        لرزه شناسي

 

 

اين مكان وب محل اغازيني براي دريافت اين شاخه علم زمين شناسي( لرزه شتاسي ) مي باشد .

www.geophyswashington.edu/seismosurfing.html

 

 

 

·        نقشه جهاني زلزله ها

 

مكان وب اول شامل يك نقشه زلزله شناسي زمين است كه مي توانيد روي آن بزرگنمايي و كوچك نمايي كنيد و تمام زمين لرزه هاي اخير را مورد بازبيني قرار دهيد

مكان وب دوم يك فرهنگ اصطلاحات زلزله شناسي است كه ميتواند شما در زمينه تفسير نقشه ياد شده كمك نمايد .

 

 

www.cires.colorado.edu/people/jones.craig/eqimagmap/global. html

www. Sces.gps.Caltech.edu/glossary.html

 

 

 

 

 

·        اطلاعات و اصطلاحات زمين شناسي

 

از طريق اين پايگاه وب مي توانيد به فرهنگ اصطلاحات ، اخبار و مقالات زمين شناسي دسترسي پيدا كنيد.

 

www.geologylink.com

 

 

 

·        پايگاه علوم زميني ( آتلانتيك )

 

يك پايگاه وب عالي در مورد علوم زميني كه توسط  GSC  atlantic

 پشتيباني مي شود .

 

www. Bio.ns. ca/misc/geores/sotw/stow.htm

 

 

·        پرسش از زمين شناس

 

    

         شما مي توانيد هر نوع پرسش تخصصي خود را از يك زمين شناس در آن سوي دنيا بپرسيد اين مكان وب را بازبيني نموده و نحوه پرسش را بياموزيد .

 

 

www. Walrus.wr.usgs.gov/docs/ask-a-ge.html

 

 

·        تغييرات كره زمين / ناسا

 

فهرست راهناي جامع درباره علوم زمين و جنبه هاي انساني تغييرات كره زمين

 

www. Gcmd.gsfc.nasa.gov

 

 

 

·        جايگاه زمين شناختي

 

فراهم كننده اطلاعات زمين شناسي فضايي

 

www . geoplace.net

 

 

·        زمان سنج جغرافيايي

 

در اين صفحه وب كه به خوبي سازماندهي شده يك زمان سنج دورانها و رويدادهاي جغرافيايي از 4600 ميليون سال قبل به اين طرف ارائه شده است .

 

www. Geo. Ucalgary.ca/~macrae/timescale/timescale.html

 

 

 

 

 

 

·        زمين شناسي محيط زيست

 

يك موتور جستجو براي متخصصان محيط زيست زمين شامل : فهرست راهنماي شركت ها ، انجمن ها ، و پايگاههاي وب آموزشي در باره محيط زيست ، زمين شناسي

هيدرولوژي ، استخراج معدن و.........

 

www.geoindex.com/geoindex

 

 

 

 

·        كتابخانه تصاوير جغرافيايي

 

در جعبه جستجوي اين صفحه وب كلمه كليدي مربوط به زمين شناسي را وارد نماييد تا به تصاوير بسار زيباي زمين شناختي دسترسي پيدا كنيد .

 

 

www. Science.ubc/~eoswr/cgibin/db_ gallery/searchframe.html

 

 

 

 

 

·        كتابخانه مجازي / علوم زمين

 

داراي زير بخشهاي فراوان براي شاخه هاي مختلف علم زمين شناسي مي باشد .

 

 

 

www. Geo.ucalargary.ca/vl_ earthsciences.html

 

 

 

·        ماشين زمان زمين شناختي

 

 

در اينجا يك وسيله سريع براي برگشت به گذشته ارائه شده است . در اين مكان وب اطلاعات دوران هاي مختلف زمين شناسي از پركامبرين فراهم شده است و نيز اطلاعاتي در باره شكل گيري زمين و نحوه تغيرات و ..........

 

www. Ucmp. Berkely.edu/help/timeform/html

 

 

 

 

 

·        مركز ملي داده هاي ژئوفيزيك

 

اين مركز در ايالت كلرادوي آمريكا واقع است و ارائه دهنده مجموعه عظيمي ازاطلاعات مورد علاقه زمين شناسان ميباشد .

 

www. Ngdc.noaa.gov

 

 

 

·        منابع زمين شناسي و علوم زمين

 

در اين مكان وب اطلاعاتي در باره : زمين شناسي ، ژئو مورفولوژي، ژئوفيزيك، ژئوشيمي، كاني شناسي ، ديرينه شناسي ، آتش فشان شناسي و.......... ميباشد

 

www.library.vanderbilt.edu/science/geology.html

www.soton.ac.uk/~imw

 

 

·        منابع علوم زمين

 

اطلاعات قابل توجهي در باره زمين شناسي در اين مكان وب وجود دارد ، سري به اين مكانهاي وب بزنيد تا با گفته ما همراه شويد .

 

www.geo.ucalgary..ca/vl-earth sciences.html

 www. Lib.lsu.edu/sci/earth_ sciences.html

 

 

·        مواد معدني

 

از طريق اين مكان وب مي توانيد اطلاعاتي را درباره آهن آلات و ساير مواد معدني دسترسي پيدا كنيد .

 

www. Asm-intl.org

www. Tms.org

 

·        سازمان نقشه برداري آمريكا

 

 

سازمان نقشه برداري آمريكا ( USGS ) بزگترين موسسه تحقيقات علوم زمين آمريكاست . دراين مكان وب مي توانيد به تعداد زيادي نقشه و بانك هاي اطلاعاتي دسترسي داشته باشيد .

 

www. Info.er.usgs.gov

 

 

·        سنگ ها و كاني ها

 

اگر به دنبال مطالب جالبي در رابطه با سنگها و كاني ها مي باشيد به اين مكان وب عظيم مراجعه نماييد .

 

www. Rockhounds.com/rockshop/table.html

 

 

 

·        كاني شناسي

در اين مكان وب پيوندهاي تفسيري به منابع اينترنتي متخصصان : كاني شناسي ، سنگ شناسي ، بلور شناسي و...... پيدا مي كنيد .

 

 

www. Uni-wuerzburg.de/mineralogy/links.html

 

 

 

·        كاني ها

 

در اين مكان وب شما مي توانيد بانكهاي اطلاعاتي مربوط به سنگهاي قيمتي و تمام انواع كانيها را مورد جستجو قرار دهيد . علاوه بر آن ارائه كننده عكس هاي زيادي از كاني ها مي باشند .

 

www. Galaxy.einet.net/images/gemes/gemes- icons.html

www. Mineral.galleries.com

www. Minerals.

 

 

 

http://astrobiology.arc.nasa.gov  

اين سايت، سازماني است كه در خصوص علوم نجوم و ستاره‏شناسي به فعاليت مي‏پردازد و موضوع بحث آن بيشتر در خصوص سياره‌ي مريخ، قمر ژوپيتر، خورشيد، ستاره‏هاي دنباله‏دار، سيارات خارج از منظومه‌ي شمسي و ايستگاه‏هاي فضايي بين‏المللي مي‏باشد. اين سايت امكان دسترسي به آخرين اخبار موجود در نقشه‏ها، اهداف مطالعاتي، تحقيقات و راهبردهاي حاصله و سايت‏هاي مربوطه را به كاربران ارائه مي‌دهد.

 

http://bashrox.net  

اين سايت شبكه اطلاعاتي مختص به مبحث زمين‏شناسي است و كاربران واقعي آن افراد آماتور در رشته زمين‏شناسي و علاقه‏مندان به جمع‏آوري سنگ‏ها، كاني‏ها و فسيل‏هاي موجود در شوروي هستند. اين سايت امكان بررسي گونه‏هاي مختلف سنگ‏ها، تصوير و شرح آنها و هم‌چنين محل‏هايي كه اين گونه‏ها در آن يافت مي‏شود را به كاربران ارائه مي‏دهد. خدمات موجود در اين سايت عبارتند از: ارائه‌ي نقشه‌ي محل‏ها و ديگر اطلاعات لازم كه در اين زمينه مورد استفاده‌ي علاقه‏مندان قرار مي‏گيرد

 

 

http://crew.org  

اين شبكه مختص به سازماني است كه به منظور كاهش ميزان اثرات زمين لرزه در مناطق ساحلي فعاليت مي‏كند. از جمله اهداف اين سازمان، تلاش براي كاهش تلفات جاني و مالي پس از زمين‏لرزه، ارائه‌ي اطلاعات لازم براي كاربران به منظور كاهش خطرات احتمالي حاصل از زمين لرزه، برقراري ارتباط ميان محققان و نمايندگان دولتي و تجاري به منظور حفظ جوامع پس از وقوع زمين لرزه مي‏باشد. در اين مجموعه هم‌چنين سايت‏هاي مرتبط، انتشارات موجود در اين زمينه و امكان جستجو نيز وجود دارد.

 

http://daac.gsfc.nasa.gov  

اين شبكه يك برنامه‌ي كامپيوتري دولتي در امريكا است كه به كاربران امكان جستجو ودسترسي به اطلاعات و خدمات EOSDIS را خواهد داد و با هرگونه اقدام يا استفاده غيرقانوني از اين سايت مطابق قانون رفتار خواهد شد. اين سايت اطلاعات كاملي در زمينه علوم زمين‌شناسي بالاخص علوم زمين‌شناسي تشكيلات ناسا را در اختيار كاربران قرار مي‏دهد. جديدترين اخبار و اطلاعات مربوطه در اينجا قابل رويت و دسترسي مي‏باشد. از جمله خدمات اين سايت عبارتند از: ابزار، مدارك، شبكه‏هاي اينترنتي، مطالعات و اطلاعاتي مربوط به مبحث زمين‏شناسي

 

 

www.dinosauria.com  

اين سايت به ارائه‌ي اطلاعات وسيع و گسترده‏اي درخصوص گونه‏هاي متعدد دايناسورها مي‏پردازد. اين اطلاعات به دو صورت حرفه‏اي و ساده نوشته شده كه هر يك از دانشمندان و يا افراد عادي مي‏توانند به مطالعه‌ي آنها بپردازند. در اين سايت گونه‏هاي متعدد اين جانداران و مبحث ديرينه‏شناسي مورد بحث و بررسي قرار مي‏گيرد. هم‌چنين به معرفي مجلات و سايت‏هاي مربوطه و تصاوير مربوط به اين جانداران نيز مي‏پردازد.

www.dinoheart.org  

اين سايت متعلق به مركز كشف خزندگان (سوسماران) دروه‌ي ترياس (دايناسورها) مي‏باشد كه به مطالعه‌ي اكوسيستم اين جانداران، گونه‏هاي گياهي و حيواني آب و هوا ومنابع طبيعي آن‏دوره مي‏پردازد تا از اين طريق و با بررسي نقطه نظرات تاريخي به تغييرات محيطي مدرن پي ببرد و هم‌چنين با مطالعه‏ي فسيل اين جانداران به اطلاعات با ارزشي در اين زمينه دسترسي يابد.

 

http://earthobservatory.nasa.gov  

اين سايت به بررسي مشاهدات توسط فضاپيماها مي‌پردازد و عكس‏هايي كه از فضا گرفته شده است را در معرض نمايش مي‏گذارد و اطلاعاتي كه اخيراً يا در گذشته در اين خصوص بدست آمده است به كاربران ارائه مي‏نمايد.

 

http://element.ess.ucla.edu  

اين سايت به بررسي كتاب‏ها، خصوصيات و نقشه‌هاي ساختماني زمين، فعاليت گسل‏ها و خطرات احتمالي زمين‏لرزه مي‏پردازد و اطلاعات و نقشه‏هاي زيادي را در اين خصوص ارائه مي‏نمايد.

 

 

http://earthsci.org  

اين سايت به بررسي فسيل‏هاي موجود در منطقه استراليا مي‏پردازد و به يافته‏هاي بسيار مهم و باارزشي در اين زمينه دست يافته است. از جمله فسيل دايناسورهاي 110 ميليون سال قبل، كه در موزه‌ي فسيل‏هاي دريايي ريچ‏موند نگهداري مي‏شود. اين سايت هم‌چنين به معرفي سايت‏هاي جديد ديگري نيز مي‏پردازد كه در اين زمينه فعاليت دارندرا خواهد داد.

 

http://earthquake.usgs.gov  

اين سايت مربوط به زلزله و خطرات احتمالي آن است كه اطلاعاتي در خصوص فعاليت‏ها، علوم و خطرات احتمالي و چگونگي كاهش خطر زمين‏لرزه را به كاربران ارائه مي‏نمايد و بيشتر سعي دارد كه زمين لرزه را از نقطه‏نظر زمين‌شناسي بررسي نمايد. آمار آخرين زمين‏لرزه‏ها، فهرست كامل آنها، خطرات و چگونگي آماده‏سازي و ايمن‏سازي در مقابل اين خطر، علوم و تكنولوژي، فرهنگ لغات فني زمين لرزه، ارائه‌ي خدمات و امكان جستجو در اين سايت از جمله خدماتي است كه در اختيار كاربران قرار داده است.

  

http://geohazards.cr.usgs.gov  

اين سايت متعلق به گروه تحقيق در زمينه‌ي خطرات زمين‏لرزه در امريكا مي‏باشد كه به ارائه‌ي تحقيقاتي در زمينه‌ي زمين‏لرزه و مغناطيس زمين مي‏پردازد و مكانيسم فرآيند اين حوادث را مطالعه نموده و خطرات زمين‏لرزه را مخابره مي‏نمايد، اثرات آنها را اعلام و راه‌كارهاي مقابله با اين عوارض و خطرات را در محل‏هاي زلزله‏خيز بيان مي‏نمايد.

 

http://gcmd.gsfc.nasa.gov  

اين سايت راهنمايي براي داده‏هاي زمين‏شناسي با مباحث زير مي‏باشد:
تأثيرات متقابل زمين و خورشيد بر يكديگر، اتمسفر، زيست كره، اقيانوس‏ها، سطح خشكي زمين، برف، ابعاد انساني. اين ســـايــت هم‌چنين به معرفي لغات فني و
كليدي در اين مبحث نيز مي‏پردازد.

 

http://hydropower.inel.gov  

اين سايت مربوط به بخش انرژي آب در سازمان انرژي ايالات متحده امريكا مي‏باشد كه به پيشبرد، هدايت و همكاري با صنعت و نمايندگي‏هاي دولتي در زمينه تحقيقات مي‏پردازد تا از اين طريق بتواند ميزان نيرو و انرژي آب از نقطه‏نظر فني، اجتماعي و محيطي را افزايش دهد. هم‌چنين از نيروي مولد برق همچون توربين‏ها ياد مي‏كند و به ارائه‌ي اطلاعاتي در اين زمينه مي‏پردازد.

                                                                                                  http://mineral.galleries.com  

اين سايت آلبوم كاملي از سنگ‏ها، كاني‌ها و مواد معدني مي‏باشد و اطلاعات كاملي در زمينه شرح گونه‏ها، تصاوير و خصوصيات ظاهري آنها را به كاربران ارائه مي‏نمايد. هم‌چنين ليست كاملي از كاني‏ها برطبق حروف الفبا، طبقه‏بندي‏هايي از قبيل: فلزات، اكسيدها و كربنات‏ها و…، آلبوم جواهرات و سنگ‏هاي قيمتي و انواع ياقوت‏ها در اين سايت موجود مي‏باشد. امكان خريد سنگ‏ها نيز از اين طريق امكان‏پذير است.

 

http://mae.ce.uiuc.edu 

اين سايت متعلق به مركز زلزله‏شناسي دانشگاه Illinois مي‏باشد كه به بررسي، تحقيق و مطالعه در خصوص خطرات زمين‏لرزه و زمان وقوع آن مي‏پردازد. اعضاي اين مركز فارغ‏التحصيلان ممتاز دانشگاه، در رشته مهندسي ژئوفيزيك مي‏باشند. اين سايت هم‌چنين به ارائه‌ي اطلاعاتي درباره‌ي اخبار وقايع در اين زمينه مي‏پردازد.

 

 

 

 

http://salt.org.il  

اين سايت اطلاعات كاملي در خصوص نمك، فرم بلوري نمك و بررسي آن از نقطه‏نظر مذهبي، باستان‏شناسي، اقتصادي، اكولوژي، لغت‏شناسي در اختيار كاربران قرار مي‏دهد و هم‌چنين محصولات حاصل از نمك را معرفي مي‏نمايد.

 

 

 

http://space.rice.edu  

اين سايت مربوط به موسسه‌ي فضايي رايس مي‏باشد كه هدف آن نشان دادن جهان در مقياس كوچك‌تر به وسيله‏ي مطالعات و تحقيقات مختلف علمي در تمام سطوح، نشان دادن مسير به نسل آينده براي استفاده بهينه از فضا مي‏باشد و هم‌چنين به بررسي شرايط آب و هوايي در جو مي‏پردازد و در خصوص انواع متنوع ابزار رصدخانه‏ها توضيح مي‏دهد. از جمله خدمات ديگر اين سايت معرفي منابع اطلاعاتي، روش‏ها و شيوه‏هاي پيشگويي آب و هوا در فضا و معرفي مراكز تحقيقاتي، آكادمي‏ها، سازمان‏ها وسايت‏هاي اينترنتي موجود در زمينه فضا مي‏باشد.

 

 

 

http://ssd.jpl.nasa.gov  

اين سايت اطلاعاتي مربوط به كليه‌ي اجرام سماوي در مدار اطراف خورشيد ارائه مي‏نمايد. اين اجرام در برگيرنده‌ي كليه‌ي سيارات، قمرهاي مصنوعي، ستاره‏هاي دنباله‏دار، شهاب‏هاي آسماني و ديگر اجرام موجود در منظومه شمسي مي‏باشد. كه در تمام موارد توضيحات كامل و جامعي درباره‏ي آنها ارائه مي‏گردد.

 

 

http://space.jpl.nasa.gov  


اين سايت داراي مجموعه‏اي از تصاوير رنگي از سيارات و قمرهاي مصنوعي در منظومه شمسي است و شما مي‌توانيد با انتخاب سياره يا قمر موردنظر خود تصوير رنگي آن را ملاحظه نماييد.

http://theory.ms.ornl.gov  

اين سايت مربــوط به مركــــز انرژيDak Ridge مي‏باشد. اين مركز بسيار گسترده است و قسمت اعظم فعاليت‏هاي اين مركز در زمينه‏ي علوم، مديريت محيط زيست و آزمايشات اورانيومي انجام مي‏شود. از طريق اين سايت مي‏توانيد به آزمايشگاه ملي Oak Ridge و انسيتوي علوم و آموزش اين مركز و موزه‏ي علوم و انرژي امريكا دسترسي پيدا كنيد. اين سايت اطلاعاتي را درباره‏ي مديريت محيط زيست، امنيت ملي، پروژه‏هاي مربوط به اورانيوم و… ارائه مي‏دهد توسط موتور جستجوگر اين سايت، مي‏توانيد موضوعات مورد نياز خود را جستجو كرده و اطلاعات لازم را كسب نماييد. اين سايت آدرس‏ها و شماره تلفن‏هاي مربوط به اين مركز را اعلام مي‏نمايد.

 

 

 

http://volcanoes.usgs.gov  

اين سايت نيز مربوط به اطلاعات اجمالي در خصوص آتشفشان‌ها مي‏باشد. از جمله خدمات اين سايت: ارائه گزارش هفتگي در خصوص فعاليت‏هاي آتشفشاني در جهان، آخرين اطلاعات موجود از آتشفشان‏هاي امريكا و روسيه، خطرات احتمالي ناشي از فوران آتشفشان‏ها، چگونگي كاهش اين خطرات و هم‌چنين معرفي منابع اطلاعات مفيد در اين زمينه مي‏باشد.

 

 

 

http://volcano.und.nodak.edu  

اين سايت نخستين منبع اطلاعاتي در مورد كوه‌هاي آتشفشاني مي‏باشد كه در آن موضوعاتي از قبيل: آخرين فوران‏هاي آتشفشاني، تاريخچه‌ي آنها و شرح كاملي از اين كوه‏ها از جمله نام كوه، منطقه جغرافيايي، شهر و كشوري كه در آن واقع شده ذكر گرديده است.

http://web.uvic.ca  

تصفيه‌ي آب آشاميدني يكي از احتياجات است كه با جمعيت ارتباط مستقيم دارد. هدف اين شبكه كه مربوط به دانشگاه ويكتوريا مي‏باشد ارائه اطلاعاتي در زمينه‌ي تجهيزات و حفظ كيفيت منابع آبي مي‏باشد و هم‌چنين به ارائه‌ي تحقيقات و منابع مطالعاتي در اين زمينه بسنده مي‏نمايد.

 

 

http://water.usgs.gov  

از طريق اين سايت مي‏توانيد اطلاعات كاملي در خصوص منابع آب در سطح امريكا بدست آوريد. اين سايت به بررسي منابع چشمه‏ها، نهرها، چاه‏ها، كانال‏ها، راه‏هاي فاضلاب، درياچه‏ها، حوضچه‏ها، نحوه‏ي استخراج آب و تجهيزات مورد نياز براي اين كار مي‏پردازد. اين سايت هم‌چنين به ارائه‌ي اطلاعاتي در خصوص آب‏هاي سطحي و زيرزميني پرداخته و كيفيت آنها را مورد بحث قرار مي‏دهد.

 

 

 

http://webmineral.com  

اين سايت شامل داده‏هاي اطلاعاتي در خصوص 42 نوع ماده معدني و كاني مي‏باشد كه اطلاعاتي درباره‏ي شرح بلورشناسي كاني مي‏دهد. انكسار اشعه‌ي X، تركيبات شيميايي ، طبقه‏بندي جديد دانا و استرونز، توضيحاتي از نقطه‏نظر كاني‏شناسي و تصوير كاني مورد نظر را به طور اجمالي در اختيار كاربر قرار مي‏دهد.

 

 

http://windows.arc.nasa.gov  

اين سايت يك سيستم يادگيري علوم زمين و فضا براي استفاده‌ي عموم مردم مي‏باشد. هدف طراحان آن ايجاد و طراحي سايتي است كه شامل: اسناد، تصاوير، فيلم و انيميشن‏ و مجموعه‌ اطلاعاتي براي تحقيق در علوم فضايي و زميني در ارتباط فرهنگ و تاريخ اين علوم، اكتشافات و تجربيات فردي مي‌باشد. اطلاعات اين سايت در تمام لابراتوارها، موزه‌ها، مدارس، خانه‏ها و محيط‏هاي كاري قابل استفاده است و سطح دانش آن مناسب براي همه‌ي گروه‏هاي سني مي‏باشد. از جمله خدمات اين شبكه ارائه اطلاعات در خصوص سياره‌ي زمين، منظومه شمسي، كتاب‏ها، فيلم‏ها و آثار هنري مربوطه و اطلاعات جامعي در خصوص فضا مي‏باشد.

 

http://wdc.iucr.org  

اين سايت در واقع يك راهنماي جهاني از بلورشناسان مي ‏باشد. اين سايت قابليت ثبت اسامي متخصصين در اين زمينه به همراه خصوصيات و تصوير آنها را دارا است.

 

 

http://zereko.com  

اين سايت مربوط به شركت پيمانكاري معدن مي‏باشد كه از جمله خدمات آن: استخراج معادن و حفاري در معادن بين‏المللي، سازه‏هاي عمراني و صنايع راه‏آهن مي‏باشد. در اين سايت امكان دريافت اطلاعاتي از قبيل تجهيزات حفاري، سنگ‏شكن‏هاي ايمن و سازه‏هاي عمراني وجود دارد.

+ نوشته شده در 2007/2/21ساعت 18:28 توسط محمد ملکشاهی |